ORDINE DE ZI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Lista de vot final din 11.09.2019

Lista de vot final în format PDF:
# Număr
înreg.
Descrierea punctului de pe ordinea de zi
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR
1 PHCD 37/2019 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 37/2019).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=261, contra=1, abtineri=0, nu au votat=1
2 PHCD 38/2019 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.121/2016 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 38/2019).

Se adoptă cu votul majorității deputaților prezenți.

rezultat vot: pentru=261, contra=1, abtineri=0, nu au votat=1
II. LEGI ORDINARE
ADOPTĂRI
3 PL-x 271/2019 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo (PL-x 271/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo. Acordul reflectă un angajament de cooperare structurală, în baza valorilor comune ale celor două părți, fiind conceput pe doi piloni: dialog politic, cooperare în domeniul politicii externe și de securitate și, respectiv, cooperarea tehnică pentru dezvoltare.
Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 11.06.2019; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final
21.09.2019, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților

rezultat vot: pentru=265, contra=1, abtineri=0, nu au votat=0
4 PL-x 689/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.V din Ordonanța Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 689/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea art.V din Ordonanța Guvernului nr.17/2015, în scopul introducerii și a persoanelor juridice de drept public, în sfera persoanelor care nu au obligația de a aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente ori înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice sau emise ori încheiate în relația cu instituțiile sau autoritățile publice.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=207, contra=1, abtineri=58, nu au votat=0
5 PL-x 11/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (PL-x 11/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994. Potrivit expunerii de motive, se preconizează realizarea unui calendar național pentru expertizarea construcțiilor cu destinația de unități și instituții de învățământ, având ca scop diagnosticarea stării imobilelor în care se desfășoară activitatea didactică din România, pentru a prefigura un plan de intervenție asupra acestora, în vederea asigurării unor condiții de siguranță pentru elevi, studenți, profesori și personal auxiliar și a preîntâmpina accidente în cazul unui seism major.
Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=267, contra=0, abtineri=0, nu au votat=1
6 PL-x 639/2018 Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații
(PL-x 639/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
anularea penalităților rezultate din diferențele de subvenții acordate la plata energiei electrice, datorate de către organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, pentru obligațiile de plată a căror exigibilitate este anterioară datei de 31 decembrie 2017. Anularea penalităților se efectuează din oficiu, de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, iar persoanele care au efectuat plata penalităților pentru care se prevedere anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate.
Comisia pentru buget și Comisia pentru agricultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=235, contra=26, abtineri=1, nu au votat=1
7 PL-x 605/2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 605/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea Legii nr.227/2015, în sensul excluderii din sfera operațiunilor care sunt considerate livrări de bunuri a operațiunilor de transferare a bunurilor de către o persoană impozabilă către o instituție publică în scopul stingerii unei obligații fiscale restante. De asemenea, se propune eliminarea din sfera operațiunilor asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată a unei operațiuni și se reglementează stabilirea prin norme metodologice a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA propunerii legislative.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=266, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
8 PL-x 646/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 646/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
apobarea plății cotizației anuale în valoare de 100 de euro, începând cu anul 2018, în vederea participării Arhivelor Naționale ale României din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=267, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
9 PL-x 582/2018 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 582/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA). Sumele necesare plății cotizației anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Comisia pentru buget propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=265, contra=0, abtineri=0, nu au votat=1
10 PL-x 576/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (PL-x 576/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Legii nr.36/1991, în vederea facilitării procesului de transformare a societăților agricole în formele societare prevăzute de Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Comisia juridică și Comisia pentru agricultură propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=265, contra=0, abtineri=1, nu au votat=1
11 PL-x 356/2019 Proiectul de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România (PL-x 356/2019) - lege ordinară
Procedură de urgență

Obiect de reglementare: înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel". Muzeul are ca scop prezentarea și promovarea istoriei, culturii și tradițiilor comunității evreiești din România, cunoașterea în plan intern și internațional a contribuției acestei minorități naționale la evoluția și modernizarea societății românești de-a lungul timpului, protejarea victimelor Holocaustului, precum și promovarea combaterii antisemitismului. Totodată, se propune ca activitatea Muzeului să fie finanțată din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", din venituri proprii provenite din activități specifice, precum și din donații și sponsorizări.
Comisia pentru drepturile omului propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=265, contra=0, abtineri=1, nu au votat=0
12 PL-x 15/2018 Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere (PL-x 15/2018) - lege ordinară
Procedură de urgență

Comisia pentru industrii propune adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea OUG nr.86/2017.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=264, contra=0, abtineri=0, nu au votat=0
13 PL-x 551/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale (PL-x 551/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare: modificarea și completarea Legii nr.197/2012, în vederea îmbunătățirii soluțiilor actuale în ceea ce privește etapele procesului de acreditare a furnizorilor și de licențiere a serviciilor, atribuțiilor instituțiilor/personalului implicat în procesul de asigurare a calității, situațiile de nerespectare a prevederilor legii care pot conduce la retragerea acreditării/licențierii.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=261, contra=0, abtineri=0, nu au votat=2
14 PL-x 743/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PL-x 743/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 și vizează creșterea susținerii acordate pe perioada programului de integrare a persoanelor cu protecție internațională, precum și responsabilizarea acestora pe tot parcursul implementării programelor specifice.
Comisia pentru muncă propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională

rezultat vot: pentru=247, contra=10, abtineri=2, nu au votat=1
15 PL-x 37/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
(PL-x 37/2019) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997, precum și modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015, în sensul introducerii conceptului de unitate-pilot, prin intermediul căreia francizorul testează și definitivează formula de afacere pe care urmează să o vândă în sistem de franciză. De asemenea, se introduce termenul de francizat, utilizat pentru partenerul francizorului, precum și utilizarea termenului document de dezvăluire de informații de către toți francizorii pentru uniformizarea procedurilor de informare a potențialilor francizați, document prin care este recomandabil să se realizeze dezvăluirea informațiilor despre viitorii parteneri.
Comisia pentru industrii și Comisia juridică propun ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=240, contra=0, abtineri=24, nu au votat=1
16 PL-x 754/2018 Proiectul de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri" (PL-x 754/2018) - lege ordinară
Obiect de reglementare:
declararea zilei de 30 octombrie ca Ziua pacientului cu arsuri, zi ce va putea fi marcată de către autoritățile administrației publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale din domeniul medical, reprezentanțe ale României în străinătate, entități medicale publice și private, prin organizarea de evenimente dedicate prevenirii, apariției și îngrijirilor necesare pacientului ars, Ministerul Sănătății fiind desemnat responsabil cu coordonarea activității dedicate acestei zile.
Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege.

Cameră decizională


rezultat vot: pentru=257, contra=0, abtineri=8, nu au votat=0
III. LEGI ORGANICE
ADOPTĂRI
17 PL-x 30/2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.64 din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.134 din 20 februarie 2019 (Pl-x 30/2018/2019) - lege organică
Comisia pentru muncă, Comisia pentru sănătate și Comisia juridică propun ADOPTAREA LEGII cu amendamente.

Prima Cameră sesizată